O službe

Názov spoločnosti

Z.O.O.M. s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Stropkovská 13
Bratislava, 821 03
Slovenská republika

IČO: 46168559
DIČ: 2023267312
IČO DPH: SK2023267312

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 59250/B.
Deň zápisu do Obchodného registra: 03.07.2009
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Číslo účtu: 400 869 89 74 / 7500 (ČSOB a.s.)

Prevádzka

Gama F papiernictvo a foto na prízemí v obch. dome
Záhradnícka 95
Bratislava, 821 08
Slovenská republika

E-mail: zberna@memories.sk
Pracovné dni 8:00 - 11:00 a od 12:00 - 16:30
V sobotu 9:00 - 11:00

Kontrolný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava
Slovenská republika

Telefón.: 02/58272 - 104
Fax: 02/58272 170
E-mail: ba@soi.sk