O službe

Názov spoločnosti

FOTOSVET s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Škultétyho 12
Bratislava, 831 03
Slovenská republika

IČO: 44821115
DIČ: 2022851710
IČO DPH: SK2022851710

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 59250/B.
Deň zápisu do Obchodného registra: 03.07.2009
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Číslo účtu: 400 869 89 74 / 7500 (ČSOB a.s.)

Prevádzka

FOTOSVET s.r.o.
Škultétyho 14
Bratislava, 831 03
Slovenská republika

Telefón: +421 902 032 053
E-mail: zberna@memories.sk
Pracovné dni 11:00 - 18:00

Kontrolný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava
Slovenská republika

Telefón.: 02/58272 - 104
Fax: 02/58272 170
E-mail: ba@soi.sk